Historie Chateau Trnová

Ve druhém desetiletí 18. století vznikl v obci Trnová panský velkostatek. Po několika majitelích koupil Trnovou 12. listopadu 1759 za 20 300 zlatých rytíř Kristián Josef Paulin von Gfässer, pán na Bratronicích. Kristián Josef Paulin absolvoval filozofická a právnická studia, po nějakou dobu vykonával českou praxi (in praxi Bohemica), aby mohl lépe sloužit císaři. Majitelem Trnové byl celých třicet let. Právě zde se mu a jeho manželce narodilo několik dětí. Za jeho vlastnictví je Trnová poprvé v dobových pramenech označována jako zámek. Předchozí písemnosti zmiňují panské sídlo.

V roce 1789 koupil Zámek Trnová Jan Ferdinand ze Schönfeldu. V duchu své doby usiloval Schönfeld o povznesení zemědělství. V přesvědčení, že selští synkové se musejí naučit modernímu způsobu hospodaření, založil v roce 1791 při trnovském velkostatku školu, v níž se měli chlapci ve věku od 12 do 18 let vyučit rolnickému řemeslu. Dal proto postavit kamennou budovu, v níž byla umístěna kromě triviální obecné školy a bytu pro učitele také hospodářská škola. Chlapci měli možnost konat praxi na vrchnostenském velkostatku.Česká národní hymna

Dne 28. července 1838 zakoupil trnovský velkostatek Václav Škroup. Byl to bratr Františka Škroupa, hudebního skladatele, dirigenta orchestru Stavovského divadla a později orchestru opery v Rotterdamu, autora první české opery Dráteník.

Lesem prý scházel František na hřeben skály nad Vltavou do míst dodnes zvaných Kazatelna. Pohled do údolí Vltavy, na okolní hvozdy, louky a pole jej již dříve inspiroval při skládání hudby k Fidlovačce.

Závěrečná píseň slepého houslisty se stala později českou hymnou. Rodina Václava Škroupa je pochována v hrobce přistavěné k jižní zdi lodi trnovského kostela.

Národní hymna - inspirace přišla z přírody a okolí Chateau Trnová

Historie zámku

Roku 1860 Trnovou koupil Vincenc (též Čeněk) Daněk, narozený roku 1826, známý český průmyslník, který o šest let dříve založil v Karlíně strojírenskou továrnu Daněk a Spol., čímž položil základy k pozdějšímu koncernu Českomoravská Kolben-Daněk.

Později mu byl za jeho zásluhy o budování průmyslu udělen šlechtický titul von Esse. Přestože mu zámek Trnová patřil pouhé čtyři roky, zásadním způsobem zasáhl do jeho vzhledu. Nechal postavit hodinovou věž a zámek upravil a opravil uvnitř i zvenku. Protože však toužil po větší nemovitosti, Trnovou nakonec zanedlouho prodal a koupil zámek Tloskov.

Další z majitelů, Maximilián svobodný pán Scharschmied z Adlerstreu, zde až do roku 1895 provozoval pivovar.

Počátkem 20. století byl statek se zámkem a dvorem v držení Karla Košťála. K Trnové tehdy příslušel Holubov, mlýn na Vltavě, Stehlíkovský mlýn, samota Leznice (hospoda) a U Hrnčíře, přístaviště paroplavby na Vltavě. Byla zde četnická stanice, dvoutřídní škola a hrnčířství.
Ema Destinnová

Dne 10. srpna 1907 koupil velkostatek Václav Schloger. Zaměřil se především na pěstování obilí a chov skotu, přičemž dodával velmi kvalitní mléko do Prahy. Toho roku zámek Trnová navštívila slavná operní pěvkyně Ema Destinnová.

Pan Schloger jí vyčlenil celé zámecké křídlo, do kterého zavítala po skončeném turné i s početným personálem. S oblibou chodila s puškou po trnovském revíru, lovila ryby a na vycházky si oblékala kalhotový kostým, což v té době budilo velkou pozornost. Na Zámek Trnová pak jezdila v letech 1908 až 1911.


Modernizace zámku

V roce 1950 zde vzniklo první jednotné zemědělské družstvo v okrese. Rodině V. Schlogera byl majetek odebrán. Budova zámečku sloužila nejprve jako archiv, následně pak jako skladiště a v roce 1967 se celá budova stala majetkem soukromého vlastníka.

Po listopadové revoluci 1989 byly zámeček, statek a pozemky ve značně zdevastovaném stavu vráceny v restituci rodině Václava Schlogera. Samotná budova zámečku byla v roce 1994 prohlášena Ministerstvem kultury ČR za národní kulturní památku. V roce 2006 zámek Trnová koupili manželé Ivan a Lucie Pilipovi, kteří jej následně kompletně zrekonstruovali. 

V roce 2020 se novými majiteli stali manželé Markéta a Finn Hansenovi.Historická fotografie zámku Trnová

Architektura zámku

Budově zámku vtiskla současnou podobu romantická úprava z doby krátce po polovině devatenáctého století, navazující na starší jádro. Nejstarší část zámecké budovy je barokního původu. Byla vystavěna roku 1688 jako ubytování pro dominikány od sv. Jiljí z Prahy. Drobné jednopatrové stavení obdélníkového půdorysu kryla mansardová střecha s vikýři. Z této doby se zachovaly klenuté prostory v přízemí.

Poté se téměř sto let obešel Zámek Trnová bez zásadních úprav. Před rokem 1789 došlo k výraznějšímu rozšíření objektu. Z archivních dokumentů vyplývá, že v klasicistní době byl zámek dvoupatrový.

Avšak teprve přestavba v letech 1860-1864 provedená tehdejším majitelem Čeňkem Daňkem vtiskla zámeckému objektu jeho dnešní podobu. Z té doby pocházejí oba krajní rizality po stranách původního barokního objektu, v patře pak vznikl slavnostní sál s terasou a schodištěm. Rovněž přibyla otevřená lodžie, nárožní věžičky a plastická rámování oken.

Poté již žádný z majitelů stavební úpravy neprováděl. Po konfiskaci došlo k několika degradujícím zásahům do budovy pro potřeby Učňovské školy zemědělské pro chovatele koní a jezdce z povolání.

Až do příchodu nových majitelů v roce 2006 zámek postupně chátral. Díky nim došel objekt plné rehabilitace.


Objevte náš zámek

Zanechte nám vaše telefonní číslo a e-mail. Sami Vám zavoláme zpět.
Anebo nám zavolejte nám na +420 704 972 500

  Tento web je chráněn službou reCAPTCHA a Google pravidly bezpečnosti a podmínkami používání  Zadejte do Google maps Chateau Trnová

  Přijeďte si k nám odpočinout. Postaráme se o Vás. Těšíme se na Vás.  Chateau Trnová Hotel & Restaurant

  Nechte se unášet zámeckou atmosférou

  Postaráme se o Vaše pohodlí