Kde domov můj?

V sadě skví se jara květ. Relaxujte v zahradách, které společně s okolní přírodou daly inspiraci České hymně.

Zahrady a fontánka v Chateau Trnová jsou dokonalou oázou klidu, harmonie a souznění s přírodou. Relaxujte na jednom z nejpůvabnějších míst u Prahy.

Dne 28. července 1838 zakoupil trnovský velkostatek Václav Škroup. Byl to bratr Františka Škroupa, hudebního skladatele, dirigenta orchestru Stavovského divadla a později orchestru opery v Rotterdamu, autora první české opery Dráteník. Lesem prý scházel František na hřeben skály nad Vltavou do míst dodnes zvaných Kazatelna. Pohled do údolí Vltavy, na okolní hvozdy, louky a pole jej již dříve inspiroval při skládání hudby k Fidlovačce. Závěrečná píseň slepého houslisty se stala Českou hymnou.

Zahrady a fontánka Chateau Trnová


Prohlédněte si zahrady a fontánku Chateau Trnová